بروزرسانی قیمت ها:

محصولات پر فروش

انواع ماهی تازه جنوب ماهی شیر، ماهی شوریده، ماهی سرخو و ...

فیله و استیک انواع ماهی تازه

انواع ماهی پرورشی سی باس، سی بریم، سالمون نروژی

میگو و شاه میگو

آبزیان صادراتی

انواع میگو دریایی با سر، بی سر، بی سر و پوست

انواع میگو پرورشی با سر، بی سر، بی سر و پوست

انواع آبزیان صادراتی لابستر، اسکوئید، ماهی مرکب، خرچنگ

استیک ماهی

فیله ماهی

انواع ادویه، چاشنی، تمر هندی، سس دریایی

محصولات آرایشی، بهداشتی و سلامت دریایی

پیشنهادهای تخفیفی و سه شنبه های تخفیفی
دات نت نیوک فارسی