بروزرسانی قیمت ها:

محصولات پر فروش و محبوب

انواع ماهی تازه جنوب ماهی شیر، ماهی شوریده، ماهی سرخو و ...

فیله و استیک انواع ماهی تازه

انواع ماهی پرورشی سی باس، سی بریم، سالمون نروژی

بسته های یک کیلویی استیک ماهی تازه

بسته های یک کیلویی فیله ماهی تازه

انواع میگو دریایی با سر، بی سر، بی سر و پوست

انواع میگو پرورشی با سر، بی سر، بی سر و پوست

انواع آبزیان صادراتی لابستر، اسکوئید، ماهی مرکب، خرچنگ

بسته های یک کیلویی میگو و شاه میگو

بسته های یک کیلویی آبزیان صادراتی

انواع ادویه، چاشنی، تمر هندی، سس دریایی

محصولات آرایشی، بهداشتی و سلامت دریایی

پیشنهادهای تخفیفی و سه شنبه های تخفیفی
دات نت نیوک فارسی