بروزرسانی قیمت‌ها:

محصولات تخفیفی و حراج

محصولات پرفروش و محبوب دریایی

ماهی حلوا سفید یا زبیدی تازه

ماهی سرخو اصلی تازه

ماهی شوریده تازه

بسته های یک کیلویی استیک ماهی تازه

بسته های یک کیلویی فیله ماهی تازه

میگو دریایی بی سر و پوست پاک شده

استیک ماهی حلوا سیاه تازه

میگو پرورشی بی سر و پوست پاک شده

بسته های یک کیلویی میگو و شاه میگو

ماهیان پرفروش و محبوب جنوب

ماهی سنگسر تازه

استیک ماهی شیر تازه

فیله ماهی مرکب تازه
دات نت نیوک فارسی